Werk aan Oosteinderweg/Dorpsstraat wat vertraagd

Bij de start van het werk hebben we een aantal dagen slecht weer gehad. De werkzaamheden lopen daarom ongeveer twee weken achter op de planning. Ook is besloten om een nieuw regenwaterriool aan te leggen in het midden van de rijbaan.

Oosteinderweg reconstructieAanbrengen asfalt onderlagen

De werkzaamheden aan het fietspad en de rijbaan worden elk in 4-fasen uitgevoerd. Eind maart zijn de asfalt onderlagen van de rijbaan in de 1e fase aangebracht en eind april volgen de onderlagen van de rijbaan 2e fase en het fietspad 1e fase. Ook wordt in april het groen van de 1e fase aangeplant.

Nieuw regenwaterriool

Na het asfalteren volgt het opbreken van de rijbaan 3e fase en het fietspad 2e fase. Het vervangen van het regenwaterriool aan de zuidkant neemt meer tijd in beslag dan gepland. Dit is complexer dan voorzien. Er liggen namelijk veel kabels en leidingen boven het riool. Daarom is besloten om een nieuw regenwaterriool aan te leggen in het midden van de rijbaan. De 5e fase is het aanbrengen van de asfalttoplaag die in één keer wordt aangebracht.

Klaar

De aannemer doet er alles aan om de achterstand in te halen, door ook af en toe op de zaterdag te werken. We verwachten dat medio juli de werkzaamheden zijn afgerond en de weg weer geheel kan worden opengesteld.