Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

De gemeente registreert alle inwoners in de Basisregistratie personen (BRP). Zo staan in de BRP onder andere uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw gegevens worden op verzoek doorgegeven aan overheidsorganen en aangewezen derden, zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank, maar ook aan pensioenfondsen voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van hun wettelijke taken. Voor andere instanties kunt u ons verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

slot met sleutelsVerstrekkingsbeperking niet altijd mogelijk

Het is niet mogelijk om geheimhouding te vragen voor gegevensverstrekking aan overheids-instellingen, zoals de Belastingdienst, de politie en de RDW.  Voor andere instanties kunt u ons verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt hiervoor zowel terecht aan de publieksbalie als bij het digitale loket. Aan de publieksbalie kunt u, met een geldig legitimatiebewijs, een verzoek indienen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Bent u in het bezit van DigiD?  Dan kunt u het online regelen met het webformulier.

U wilt een verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen, dan bent u:

  • in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Medemblik ingeschreven
  • 16 jaar of ouder  (voor kinderen jonger dan 16 jaar wordt het verzoek ingediend door de ouders, voogd of verzorger van het kind)

U staat onder curatele?

Dan moet uw curator het verzoek doen.

Ook na verhuizing

Wanneer u binnen de gemeente verhuist, blijft de beperking van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere gemeente, dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek te doen.

Controleer uw gegevens

Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, UWV en instellingen zoals pensioenverzekeraars gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uw uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. Uw gemeente gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld als u een parkeervergunning en/of nieuw paspoort aanvraagt. Staat u niet goed geregistreerd, dan ontvangt u misschien niet de uitkering of de toeslagen waar u recht op heeft. Ook kan een aanvraag van een paspoort of parkeervergunning langer duren.

Hoe controleert u uw gegevens?

U controleert uw gegevens makkelijk en snel via www.mijn.overheid.nl. U kunt daar inloggen met uw DigiD. Hebt u geen DigiD? Registreert u zich dan eerst via www.digid.nl . Als uw gegevens kloppen, hoeft u niets te doen. U mag er vanuit gaan dat andere instanties deze gegevens ook gebruiken. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact op met de gemeente waar u woont. U kunt om correctie verzoeken.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van taakveld Burgerzaken, telefoon (0229) 85 60 00.