Februari 2017

 • Update: Storing aan openbare verlichting Andijk

  In de straten Horn, Hornpad, de Weet, Knokkel, Schoolweg en een klein stuk van de Dijkweg te Andijk is op dit moment een probleem aan de Openbare Verlichting. De storing is op 24 februari gemeld bij netbeheerder Liander. De monteurs van Liander hebben geconstateerd dat er een probleem zit in één van de elektrakabels in het gebied. Om de exacte locatie van de storing op te zoeken moet er gemeten worden door de meetdienst van Liander. In de tussentijd proberen de monteurs het probleemgebied zo klein mogelijk te maken door de lantaarnpalen over te zetten op een andere elektrakabel.

 • Maak een afspraak, ook in vakanties

  Heeft u of uw kind(eren) een nieuw reisdocument nodig? Maakt u dan vooraf hiervoor een afspraak!

 • Voorbereidingen nieuwe gemeentegids

  In juli verschijnt de nieuwe gemeentegids van Medemblik. Uitgever Akse Media start deze week met het actualiseren van de redactionele adressen voor de aankomende gemeentegids.

 • Zieke bomen vervangen in Onderdijk

  De bomen langs de Zeedijk in Onderdijk zijn ziek en worden in fases vervangen door bomen die beter bestand zijn tegen de omstandigheden.

 • Inloopbijeenkomst bouwplan Dirk Veermanhof Wognum

  Op 2 maart van 16.00 tot 20.00 uur organiseren we een inloopbijeenkomst over het woningbouwplan Dirk Veermanhof in Wognum. U kunt dan in het gemeentehuis terecht voor nadere informatie over het woningbouwplan. U hoeft zich niet aan te melden: u bent van harte welkom.

 • Verkiezingen voor de Tweede Kamer; de stembureau's

  Woensdag 15 maart vanaf 7.30 uur zijn in heel Nederland de stembureaus geopend voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. De stembureaus in Medemblik zijn te vinden in alle dorpskernen van de gemeente.

 • WOZ en belastingen

  Zaterdag 25 februari 2017 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2017.

 • Werkzaamheden N23 Westfrisiaweg hervat

  Heijmans en de provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over het project N23 Westfrisiaweg. Beide partijen hebben onderling afspraken gemaakt over de verdere planning en uitvoering van het project.

 • Startersloket en Westfriese gemeenten helpen startende ondernemers

  De website www.startersloket.nl is vandaag gelanceerd! Het digitale loket om starters in de regio op weg te helpen. De Wethouders van de Westfriese gemeenten deden met elkaar de aftrap. "Dit startersloket is een prachtig initiatief", aldus Wethouder Harry Nederpelt. Het draagt bij aan een gezond startersklimaat in de regio Westfriesland.

 • Informatieavond over Boogerd goed bezocht

  De informatieavond op 8 februari over 43 levensloopbestendige appartementen in de Boogerd in Wognum is goed bezocht. Ruim 50 mensen kwamen naar het gemeentehuis om de plannen van de huurappartementen in te zien. Naast informatie over de situering en de indeling van de woningen werden zij geïnformeerd over de huurprijzen.

 • Inkomstenbelasting en ouderenbonden

  In onze gemeente zijn 17 belastinginvullers actief namens de verschillende ouderenbonden. Ook u kunt uw belastingaangifte laten verzorgen door één van deze invullers.

 • Inloopbijeenkomst over voorontwerp bestemmingsplan SEW-terrein

  Vanaf vrijdag 3 februari ligt het voorontwerpbestemmingsplan SEW-terrein gedurende 6 weken ter inzage. Tot donderdag 16 maart hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om op het plan te reageren.

 • Zonneweide aan Tripkouw in Midwoud

  Grondstoffen- en energiebedrijf HVC gaat een zonneweide aan de Tripkouw in Midwoud ontwikkelen. Hiermee kan het verduurzamingproject van de gemeente Medemblik gerealiseerd worden.

 • Werkgroep Toegankelijkheid brengt obstakels in kaart

  Ervaringsdeskundigen in Andijk gezocht
  Slechte toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen kunnen soms voor problemen zorgen bij mindervaliden. Om inzicht te krijgen waar dit binnen onze gemeente aan de orde is, stellen we een werkgroep samen. De taak van de werkgroep is om eventuele toegankelijkheidsproblemen van openbare ruimte en gebouwen in kaart te brengen. Andijk is hierbij als pilot-dorpskern gekozen.

 • Handtekening voor woningbouw in Benningbroek

  De exploitatieovereenkomst voor zes woningen op de locatie Tuinstraat 4-8 te Benningbroek is vandaag ondertekend.

 • Landelijke verkiezingen op woensdag 15 maart 2017

  De aanplakborden staan her en der in de gemeente Medemblik. Posters van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen worden hierop geplakt. De verkiezingen voor onze landelijke regering zijn op woensdag 15 maart 2017. U kunt op die dag kiezen wie namens u in de Tweede Kamer in Den Haag mag plaatsnemen om uw belangen te vertegenwoordigen. In de gemeente Medemblik zijn de stembureaus op 15 maart 2017 geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

 • Drukte aan onze balies

  Het is op dit moment heel druk aan de balies van ons KlantContact Centrum met aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

 • Minder vuurwerkschade, maar nog altijd te veel

  Helaas is er afgelopen jaarwisseling door vuurwerk weer schade aangericht aan openbare voorzieningen. Vuilnisbakken, kolken, abri’s en borden zijn vernield. De totale schade bedraagt 12.250 excl BTW. Dit is 2.245 euro minder dan vorig jaar maar toch nog te veel.

 • Ruim drieduizend kerstbomen ingezameld

  Op 4 januari heeft de buitendienst traditiegetrouw de kerstbomen ingezameld. Dit gebeurde op verschillende plaatsen in de gemeente. De jeugd ontving 25 cent voor elke ingeleverde boom.

 • Verkiezingen Tweede Kamer op 15 maart

  Woensdag 15 maart 2017 worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. U kunt op die dag kiezen welke partij namens u deel mag uitmaken van de regering in Den Haag, om uw belangen te vertegenwoordigen.

 • Start woningbouw in Zwaagdijk-Oost

  Vijf jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan gaat de woningbouw in Zwaagdijk-Oost in plan De Gracht dit jaar van start. Deze locatie ligt ten westen van en aansluitend aan de huidige nieuwbouwwijk van Zwaagdijk. Het College van burgemeester en wethouders heeft op 31 januari het besluit genomen een overeenkomst met BPD (Bouwfonds Property Development) te sluiten voor realisatie van woningbouw in Zwaagdijk-Oost.

 • Succesvolle samenwerking stadscentrum Medemblik

  Het stadscentrum van Medemblik moet meer uitnodigend worden. Daarom komt een groep enthousiaste Medemblikkers iedere zes weken bij elkaar. Deze ‘Centrumgroep Medemblik’ werkt aan concrete maatregelen om de aantrekkingskracht te verbeteren.

 • Informatieavond inrichting Kerkweg en rotonde Bloesemgaerde Wognum

  Aan de Kerkweg in Wognum plegen we groot onderhoud en tegelijkertijd gaan we de rotonde aanpassen. Om de plannen te verduidelijken en uw mening te horen, houden we een informatieavond op maandag 6 februari.

 • Voorgedragen voor herbenoeming

  Frank Streng (VVD) is door de gemeenteraad op 26 januari voorgedragen om voor een periode van zes jaar te worden herbenoemd als burgemeester van Medemblik.