Inloopbijeenkomst over voorontwerp bestemmingsplan SEW-terrein

Vanaf vrijdag 3 februari ligt het voorontwerpbestemmingsplan SEW-terrein gedurende 6 weken ter inzage. Tot donderdag 16 maart hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om op het plan te reageren.

Luchtfoto terrein SEW NibbixwoudWij houden omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden graag op de hoogte van alle ontwikkelingen, planning en werkzaamheden.

Daarom is er op donderdag 23 februari in het middengebouw van het gemeentehuis, een informatiebijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst heeft een ‘inloop’ karakter. Tussen 16.00 en 20.00 uur kan een ieder de plannen bekijken en staan we klaar om vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

 

Wat:                Informatiebijeenkomst SEW -terreinen

Wanneer:      Donderdag 23 februari

Hoe laat:       Inloop tussen 16.00 -  20.00 uur

Waar:             Gemeentehuis, Middengebouw