WOZ en belastingen

Zaterdag 25 februari 2017 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2017.

WOZ en belastingenWaarom gemeentelijke belastingen?

U maakt gebruik van gemeentelijke voorzieningen: de straat, openbare verlichting, riool, afvalinzameling en meer. Ook worden uitgaven voor zorg en welzijn, onderwijs en jeugd, openbare orde en veiligheid gedaan. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen.

WOZ-beschikking 2017

Op de aanslag staat de WOZ-waarde vermeld als u een woning of een ander soort object in eigendom en/of gebruik heeft. De WOZ-waarde is de plaatselijke marktwaarde op de peildatum 1 januari 2016. De landelijk gecommuniceerde waardeontwikkeling is hieraan dus niet gelijk.

Gegevens inzien op deze site

De aanslag, WOZ-beschikking en het taxatieverslag staan op onze website. Om deze gegevens te kunnen inzien logt u in met uw DigiD. Bedrijven loggen in met het aanslagnummer en aanslagbedrag. Op onze website kunt u onder ‘Belastingen' alle informatie vinden, formulieren, vragen en antwoorden.

Vragen?

Hebt u vragen of twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde, dan vragen wij u ons te bellen. Wij nemen dan samen met u uw vragen door. Als u zich kunt vinden in de uitleg of een vergissing kan worden rechtgezet, is bezwaar maken niet nodig.

Hoe kunt u ons bereiken?

Door te bellen naar (0229) 85 60 00 of te mailen naar woz@medemblik.nl.

 

Uitgelicht