Nieuwsbrief: samen werken aan vitale, leefbare kernen

Als gemeente Medemblik willen wij samen met onze inwoners werken aan vitale, leefbare kernen. De gemeente wil er van af om daarbij alles zelf te bedenken en te doen. Nadrukkelijk willen we de inwoners en partijen betrekken. Het liefste vanaf het prille begin van een initiatief. In de digitale nieuwsbrief leest u alles hierover.

Afbeelding van digitale nieuwsbrief

Vitale en leefbare kernen, wat is hiervoor nodig? Dat bepaalt de gemeente niet alleen, maar juist samen met de inwoners. Daarom gaan we in gesprek met u en met andere inwoners en betrokkenen over ideeën en verbeteracties. Want een prettige leefomgeving maak je met z’n allen.

In de digitale nieuwsbrief ‘Samen werken aan leefbare kernen’ leest u onder meer over de plannen en initiatieven die er leven in onze kernen.

Abonneer u op de nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt ééns per kwartaal. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: Communicatie@medemblik.nl