Verkeershinder Oosterwijzend te Nibbixwoud

Vanaf 12 oktober tot en met 10 november vindt een reconstructie plaats van de Oosterwijzend, vanaf de Ganker tot en met het fietspad Sluisvenpad.

Wegwerkzaamheden

Een veiligere inrichting

De Oosterwijzend is vanaf de Ganker tot en met huisnummer 18 een 30km weg. De 30km-zone wordt verlengd tot en met het kruispunt Rietgans. Gelijktijdig richten we de Oosterwijzend ‘Duurzaam Veilig’ in. Het kruispunt Oosterwijzend/Nuboxstraat en het kruispunt Oosterwijzend/Rietgans verandert in rood asfalt. Tussen de Rietgang en het fietspad Sluisvenpad leggen we een voetpad aan.

Wegafsluiting voor al het verkeer:

  • Nuboxstraat ter hoogte van de Oosterwijzend van 16 oktober tot en met 19 oktober
  • Rietgans ter hoogte van de Oosterwijzend is van 20 oktober tot en met 25 oktober
  • Oosterwijzend vanaf het Ganker tot en met fietspad Sluisvenpad op 27 oktober of op 31 oktober
    De Oosterwijzend 20 en hoger + 11 en hoger is bereikbaar via fietspad Sluisvenpad. Dit wordt geregeld met verkeersregelaars. Dit geldt alleen voor personenauto’s en hulpdiensten. Vrachtverkeer is op één van deze dagen niet mogelijk.

Meer informatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met René Voors, telefoonnummer: (0229) 85 60 00.