Adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Medemblik is de onafhankelijke adviseur van het college en verzorgt inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners die met het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet) te maken krijgen. De Adviesraad Sociaal Domein is de opvolger van de Wmo-adviesraad, die tot 1 januari 2016 actief was.

 • Leden

  Wie zijn de leden van de Adviesraad? Op deze pagina vindt u ze allemaal.

 • Vergaderschema en verslagen

  Overzicht van geplande vergaderingen en verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden, en zelfs om spreektijd vragen.

 • Vacature notulist Adviesraad Sociaal Domein

  We zoeken een notulist voor de Adviesraad Sociaal Domein. Op deze pagina leest u het profiel van de persoon die wij zoeken. (Heeft u al eerder gesolliciteerd? Dan verzoeken we u dit niet nogmaals te doen.)

 • Huishoudelijk Reglement (pdf, 606 kB)

  pdf, 605kB

  Op 5 juli 2016 heeft het college ingestemd met het door de Adviesraad Sociaal Domein voorgelegde ‘Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein gemeente Medemblik’.
  Dit reglement regelt het praktisch functioneren van de Adviesraad en geeft handvatten aan de invulling van de belangrijkste taak van de Adviesraad: de gevraagde en ongevraagde advisering van het college.