Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie geeft bijvoorbeeld advies aan raadsleden, organiseert werkbezoeken, bereidt vergaderingen voor en maakt verslagen.

Griffier Afra ReusDe Griffier

De griffier, Afra Reus, is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering.

Zij geeft daarnaast leiding aan de griffie.

 

Contact

Voor informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft, kunt u contact opnemen met de griffie: telefoon (0229) 85 60 00 of griffie@medemblik.nl