Ingekomen stukken

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik worden bijna elke dag brieven en mails gestuurd. Deze brieven en mails worden elke maand door de gemeenteraad behandeld tijdens de raadsvergadering. Op deze pagina kunt u per vergadering zien welke ingekomen stukken er zijn.

Als u een brief stuurt aan de gemeenteraad, wordt deze ook hier gepubliceerd. U kunt ervoor kiezen dit zonder NAW-gegevens te doen.
U kunt ook contact opnemen met de griffie.

Vanaf 20 januari jl. worden de ingekomen stukken geplaatst in de vergaderkalender, onder Overzichten.