Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad besluit over uw leef- en woonomgeving.

Gemeenteraadsleden zijn afhankelijk van de informatie die zij van u als inwoner krijgen. Door informatie te geven aan de raadsleden zorgt u ervoor dat zij uw mening ook goed meenemen. U kunt dan ook altijd zelf contact opnemen met raadsleden. Alle contactinformatie van de raadsleden vindt u op onze website.

Ook op andere manieren krijgen raadsleden informatie: werkbezoek, overleg met organisaties, mening vragen aan inwoners, kernraden, via de verschillende gemeentelijke commissies.

Taak gemeenteraad

De raad is door u gekozen en vertegenwoordigt u dan ook als er besluiten worden genomen.

Aanpak

De gemeenteraad kan zelf voorstellen doen of voorstellen van het college aanpassen.

Dit kan door het indienen van een:

  1. initiatiefvoorstel: de gemeenteraad komt zelf met een uitgewerkt voorstel;
  2. motie: een opdracht of mening die het college van burgemeester en wethouders in een voorstel voor de raad hoort uit te werken;
  3. amendement: een voorstel om de tekst van een raadsbesluit aan te passen.

Tips

Voor informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft, kunt u contact opnemen met de griffie: telefoonnummer (0229) 85 60 00 of griffie@medemblik.nl