Vergaderingen gemeenteraad

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en u kunt de raadsstukken inzien.

 • Vergaderschema raad en commissies

  De commissies en de gemeenteraad vergaderen een keer per maand. Normaal gesproken is dat op donderdagen. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

 • Volgen vergaderingen gemeenteraad

  Medemblik zendt haar raadsvergaderingen uit op televisie en internet.

 • Videoverslag van een raadsvergadering bekijken

  Na afloop van raadsvergaderingen kunt u de videoverslagen van vergaderingen bekijken.

 • Spreekrecht

  Burgers en organisaties kunnen de besluiten van de gemeenteraad beïnvloeden. Steeds vaker vragen burgers en organisaties het woord als het gaat om belangrijke zaken. Zij maken gebruik van hun spreekrecht. Hieronder kunt u lezen in welke twee vergaderingen u kunt inspreken, hoe het werkt en waar u aan moet denken.

 • Presidium

  Het presidium bestaat in Medemblik uit de fractievoorzitters van de gekozen politieke partijen en de burgemeester. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het presidium. De griffier is de secretaris van het presidium.