Vergaderingen raad en commissies

Inleiding

De gemeenteraad krijgt advies van 5 commissies:

  1. Commissie Bestuur en Middelen
  2. Commissie Ruimte
  3. Commissie Samenleving
  4. Raadsbrede meningvormende commissie
  5. Auditcommissie

De raadscommissies behandelen alle voorstellen waarover de gemeenteraad besluiten moet nemen.

Werkwijze

In de commissies zitten raadsleden en burgerraadsleden. Burgerraadsleden zijn niet gekozen, maar worden door hun partij voorgedragen tot commissielid. Dat kan alleen als iemand op de kieslijst heeft gestaan.

Oriënterende commissies

Er zijn drie oriënterende commissies: Bestuur en Middelen, Ruimte, Samenleving. Tijdens de vergaderingen worden door de commissieleden vragen gesteld aan het college. De oriënterende fase is bedoeld om informatie te verzamelen. De commissie kan beslissen dat het voorstel teruggaat naar het college. Anders adviseert zij het voorstel door te sturen naar de raadsbrede meningvormende commissie.

Raadsbrede meningvormende commissie

In de raadsbrede meningvormende commissie gaan de commissieleden met elkaar in gesprek. De raadsleden vormen dan hun mening om een goed besluit te kunnen nemen in de raadsvergadering. Het is een open gesprek.

Auditcommissie

De auditcommissie wordt door de gemeenteraad benoemd. De commissie adviseert de gemeenteraad over financiële onderwerpen. De vijf leden van deze commissie komen zes keer per jaar bij elkaar.

Vergaderingen

U kunt bij de vergaderingen aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen. De vergaderdatums vindt u in het vergaderschema.

Tips

Voor informatie over de commissies kunt u contact opnemen met de griffie: telefoon (0229) 85 60 00 of griffie@medemblik.nl