Juridische Informatie

 • Bezwaar maken

  Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of u bent het niet eens met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. In enkele gevallen is in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank mogelijk.

 • Klacht indienen

  Wij doen ons best om de burger goed van dienst te zijn. Desondanks kunnen er wel eens klachten zijn. Deze klachten horen wij graag zodat wij kunnen zorgen voor een goede gemeentelijke dienstverlening tegenover onze burgers.

 • Wob - verzoek

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering van de gemeente, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek.

 • Heeft u schade door de gemeente?

  De gemeente kan schade veroorzaken, door bijvoorbeeld een slechte weg, werkzaamheden of door een auto van de gemeente. Heeft u schade door de gemeente, stuur dan een schadeclaim op. Hiermee stelt u de gemeente aansprakelijk voor uw schade.