Directiestatuut gemeente Medemblik

Scroll naar

Door het college zijn in het zogenaamde directiestatuut regels vastgesteld omtrent de inrichting van de ambtelijke organisatie. Daarin zijn o.a. regels opgenomen over samenstelling, werkwijze en verantwoordelijkheden van de directie en de (aansturing van) afdelingshoofden.  Dit besluit is 20 januari 2017 in werking getreden. 

Download het Directiestatuut (pdf, 335 kB) van de gemeente Medemblik.