Mandaatbesluit

Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2017 een nieuw mandaatbesluit vastgesteld.

Sinds de gemeentelijke fusie wordt in onze gemeente gewerkt met een traditioneel mandaatbesluit. In het traditionele model zijn alle zaken opgesomd die gemandateerd zijn. Het mandaatbesluit is nu aangepast aan de eisen van deze tijd, is overzichtelijker en minder onderhoudsgevoelig. 

In de basis gaat het besluit uit van mandatering aan alle medewerkers. De zaken waarin dat niet het geval is worden benoemd, en daarbij wordt aangegeven wie er dan wel bevoegd is. Dat kan het college, de burgemeester, de gemeentesecretaris, de directeur of een afdelingshoofd zijn. Steeds meer gemeenten werken volgens de nieuwe opzet.

Het nieuwe mandaatbesluit (pdf 1.104 kB) is op 19 mei 2017 in werking getreden.