Projecten

 • Gemeente Medemblik en windturbines

  De raad van de gemeente Medemblik is unaniem tegen het plaatsen van windmolens op haar grondgebied. Wij informeren u over de windprojecten van de provincie Noord-Holland op het grondgebied van Medemblik.

 • Ontwikkeling SEW-terrein Nibbixwoud

  Het project SEW-terrein is gestart. De voetbalclub SEW is verhuisd naar een nieuw complex waardoor de huidige speelvelden vrij zijn gekomen. We hebben de ambitie om hier woningbouw op te ontwikkelen. Op woensdag 23 maart 2016 is er een bewonersavond georganiseerd. Omwonenden en andere belangstellenden kwamen met hun wensen en ideeën over de invulling van de nieuwe woningbouwlocatie. Deze inbreng met de inbreng van toekomstige bewonersavonden nemen we mee bij de planvorming voor het terrein.

 • Het DEK-terrein in Medemblik

  We ontwikkelen woningen op het voormalig DEK-terrein in Medemblik. In 2008 is de zaterdag voetbalclub DEK gefuseerd met MFC in de nieuwe voetbalclub FC Medemblik. De voormalige speelvelden van DEK zijn vrij voor een nieuwe bestemming.

 • N23 - Westfrisiaweg

  De provincie Noord-Holland realiseert de aanleg van de N23 Westfrisiaweg in samenwerking met andere partners, waaronder de gemeente Medemblik. De weg verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economische structuur en werkgelegenheid.

 • Wognum - Uitbreiding winkelcentrum de Boogerd

  De invulling bestaat uit de bouw van extra winkelruimte, (zorg)woningen en sociaal-medische voorzieningen, zoals bijvoorbeeld (apotheek, fysiotherapie). Daarnaast worden er extra parkeerplaatsen aangelegd.

 • Nibbixwoud - Dorpsaccommodatie (DAN)

  DAN Nibbixwoud gebouw - 2 De dorpsaccommodatie Nibbixwoud (DAN) is straks een plek voor alle inwoners van Nibbixwoud. U kunt er samen sporten, culturele activiteiten ontwikkelen of elkaar gewoon ontmoeten.

 • Hof van Wognum in Wognum (herontwikkeling voormalige Hieronymusschool)

 • Bewoners Oosteinderweg hebben het laatste woord

  Bewoners en gemeente zijn het eens over de inrichting van de Oosteinderweg. Na twee bijeenkomsten stemde een ruime meerderheid van de bewoners voor de variant die ook de voorkeur heeft van de gemeente.

 • Dirk Veermanhof in Wognum

  Het ‘Dirk Veermanhof’ in Wognum is de voormalige locatie van de tennisvelden aan de Grietje Slagterlaan. Hier bouwt de Woonschakel in 2017 40 appartementen.

 • Woningbouwontwikkeling 'De Eendragt' in Wognum

  In 2017 wordt gestart met de bouw van 8 vrijstaande woningen op de hoek Oosteinderweg-Nieuweweg. Op 6 januari 2017 is het bestemmingsplan voor de woningbouwontwikkeling de Eendragt vastgesteld.

 • Woningbouw de Boogerd, Wognum

  Kuin bv ontwikkelt in opdracht van de Woonschakel een wooncomplex in de Boogerd in Wognum. Het gaat om een complex met 43 huurappartementen, een apotheek en mogelijk nog een andere zorginstelling.