Bewoners Oosteinderweg hebben het laatste woord

Bewoners en gemeente zijn het eens over de inrichting van de Oosteinderweg. Na twee bijeenkomsten stemde een ruime meerderheid van de bewoners voor de variant die ook de voorkeur heeft van de gemeente.

Inrichtingsvoorstel OosteinderwegWethouder Hans Tigges: “We hebben met respect naar elkaars ideeën en zorgen geluisterd. Inwoners hebben het laatste woord gekregen. Met deze inrichting willen we bereiken dat auto’s gas terug nemen, waardoor de veiligheid toeneemt.”

De nieuwe weg voorziet straks in rode fietsstroken op de rijbaan voor mensen die snel fietsen. Op het vrijliggende fietspad kunnen onder andere kinderen veilig hun weg van en naar school vinden. Op de schets zijn inritten en parkeerhavens nog niet ingetekend.
 

De schetsplannen worden op dit moment technisch beoordeeld en op detail aangepast. Daarna verwerken we dit tot een definitief plan en bestek.
Met de uitvoering van het plan verbetert veel op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. De provincie verleent daarom subsidie voor dit project. Om daarvoor in aanmerking te komen moet het werk voor 1 november 2016 aanbesteed en voorlopig gegund zijn.
De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart. Na de definitieve gunning eind november kan de aannemer starten met de voorbereiding. De concrete uitvoering van de werkzaamheden start, afhankelijk van de weersomstandigheden, begin 2017.