Het DEK-terrein in Medemblik

We ontwikkelen woningen op het voormalig DEK-terrein in Medemblik. In 2008 is de zaterdag voetbalclub DEK gefuseerd met MFC in de nieuwe voetbalclub FC Medemblik. De voormalige speelvelden van DEK zijn vrij voor een nieuwe bestemming.

Bruto plangebied: oppervlakte binnen de rode lijn 4,8 ha

Wij ontwikkelen het DEK terrein samen met omwonenden en toekomstige bewoners. Dinsdag 15 maart 2016 was het startschot met een eerste interactieve bewonersavond, waar mensen konden meedenken over de invulling van het DEK-terrein.

 

Bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 7 juli 2017 9 weken ter inzage. Op 4 juli heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden, waar mensen vragen konden stellen en konden reageren op het plan. Op 5 september 2017 is er nog een inloopbijeenkomst waar weer het voorontwerpbestemmingsplan centraal staat.

Gebiedsvisie vastgesteld op 26 januari 2017

Wij ontwikkelen het DEK terrein samen met omwonenden en toekomstige bewoners. Wij stelden een gebiedsvisie op met de resultaten van de bewonersavonden. De gebiedsvisie is op 26 januari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De resultaten van de bewonersavonden en de gebiedsvisie zijn beschikbaar onderaan deze pagina.

Klankbordgroep

De gemeente betrekt de bewoners betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften en wensen van de buurtbewoners is er een klankbordgroep samengesteld. De verslagen van alle klankbordgroepvergaderingen vindt u onderaan deze pagina.

Planning

2017 staat in het teken van het bestemmingsplan. De definiteve plan wordt volgens de huidige planning medio 2018 behandeld in de gemeenteraad.

Collectieve zelfbouw

Op 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten om collectieve zelfbouw (CPO) mogelijk te maken in de gemeente Medemblik. Collectieve zelfbouw is een vorm van projectontwikkeling waarbij inwoners in gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen woningbouwproject. Voor meer informatie ga naar de pagina van Collectieve zelfbouw.

Meer informatie

Neem contact op met Jan Schavemaker, projectleider, telefoonnummer (0229) 85 60 00 of per e-mail: info@medemblik.nl.