Het DEK-terrein in Medemblik

We ontwikkelen woningen op het voormalig DEK-terrein in Medemblik. In 2008 is de zaterdag voetbalclub DEK gefuseerd met MFC in de nieuwe voetbalclub FC Medemblik. De voormalige speelvelden van DEK zijn vrij voor een nieuwe bestemming.

Bruto plangebied: oppervlakte binnen de rode lijn 4,8 ha

Wij ontwikkelen het DEK terrein samen met omwonenden en toekomstige bewoners.Op dinsdag 15 maart 2016 was er een eerste bewonersavond. Omwonenden en andere belangstellenden konden hier hun ideeën kwijt over hun invulling van het terrein. Dit was tevens het startschot voor de planvorming van het DEK-terrein. U vindt de verslagen van de bewonersbijeenkomsten op deze bladzijde.

 

Bestemmingsplan

We zijn nu bezig met het voorontwerpbestemmingsplan. We willen deze in mei voor een periode van 6 weken ter inzage leggen. Iedereen kan het voorontwerpbestemmingsplan inzien. Deze wordt gepubliceerd op onze website. hierover later meer.

Gebiedsvisie vastgesteld op 26 januari 2017

Wij ontwikkelen het DEK terrein samen met omwonenden en toekomstige bewoners. Wij stelden een gebiedsvisie op met de resultaten van de bewonersavonden. De gebiedsvisie is op 26 januari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Bewonersavond 29 november 2016

Op deze bewonersavond presenteerden we verschillende varianten van het appartementencomplex op het DEK terrein. Ook spraken we over ‘vrijheid en samenhang’ in de toekomstige wijk: vaste voorschriften voor vorm en materiaalgebruik of anders? De presentatie van 29 november 2016 vindt u hier en dat geldt ook voor de resultaten van de appartementenstudie.

Wij maken een gebiedsvisie met de resultaten van de bewonersavonden. Deze gebiedsvisie wordt besproken in de commissie Ruimte en vastgesteld in de gemeenteraad. Onze planning is dat dit in januari 2017 gebeurt. De agenda van de raad en commissie vindt u hier.

Bewonersavonden in 2016

De verslagen van de bewonersavonden vindt u onderaan deze pagina.

Wat zijn uw woonwensen?

Wij zijn benieuwd hoe geïnteresseerden over wonen op het DEK-terrein denken. Iedereen kon tot 30 november 2016 meedoen aan het woonwensen-onderzoek. Wij maken nu het overzicht. Dit wordt half januari 2017 gepubliceerd.

Kaders DEK-terrein vastgesteld

Op 7 juli heeft de raad de kaders en voorwaarden van de ontwikkeling van woningbouw op het DEK-terrein vastgesteld. U vindt de kaderstellende notitie onderaan deze pagina.

Klankbordgroep

De gemeente betrekt de bewoners betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften en wensen van de buurtbewoners is er een klankbordgroep samengesteld. De verslagen van alle klankbordgroepvergaderingen vindt u onderaan deze pagina.

Planning

In 2017 stellen we de gebiedsvisie vast en beginnen we de bestemmingsplanprocedure. In 2018 verlenen we de vergunningen en starten we met de bouw.

Collectieve zelfbouw

Op 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten om collectieve zelfbouw (CPO) mogelijk te maken in de gemeente Medemblik. Collectieve zelfbouw is een vorm van projectontwikkeling waarbij inwoners in gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen woningbouwproject. Voor meer informatie ga naar de pagina van Collectieve zelfbouw.

Meer informatie

Neem contact op met Jan Schavemaker, projectleider, telefoonnummer (0229) 85 60 00 of per e-mail: info@medemblik.nl.