Wognum - Uitbreiding winkelcentrum de Boogerd

In september 2015 kan je ook de boodschappen doen bij de Lidl in Winkelcentrum de Boogerd te Wognum

De raad heeft het bestemmingsplan Uitbreiding van het winkelcentrum vastgesteld op 5 juni 2014. Er zijn geen bewaren ingediend bij de Raad van State. Dit betekent, dat het bestemmingsplan per 17 september 2014 rechtskracht krijgt.

Hierdoor is het mogelijk gemaakt, dat bestaande winkels zich kunnen uitbreiden en dat er nieuwe winkels gebouwd kunnen worden. Of dit ook werkelijk gaat gebeuren, is afhankelijk van de ondernemers zelf. Namens de Lidl is op 24 oktober 2015 een omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag) ingediend voor de bouw van een grote supermarkt. Volgens de planning van de aannemer start de bouw van de supermarkt in het eerste kwartaal van 2015. De opening van de supermarkt is in september van dat jaar. Tegelijkertijd wordt ook in 2015 de openbare ruimte gewijzigd, zo zal:

 • de huidige straat de Boogerd tussen de slager en de Blokker een voetgangersgebied worden en:
 • komen er naast de Lidl bijna honderd parkeerplaatsen.

Het is de bedoeling dat wanneer de Lidl geopend wordt de aanpassing van de openbare ruimte klaar is.

De aanleiding

In Wognum is er ruimte ontstaan in het hart van het dorp. Dit komt, omdat een aantal voorzieningen zijn verplaatst. Ze zijn verplaatst naar De Bloesem, het nieuwe multifunctioneel centrum in de wijk Bloesemgaerde.

Zo zijn vanuit de Boogerd de volgende voorzieningen naar De Bloesem overgegaan:

 • de openbare basisschool De Speelwagen;
 • de peuterspeelzaal De Speulboet;
 • Sporthal ’t Span.

De vrijkomende ruimte wordt opnieuw ingevuld. Het gaat concreet om een gebied ter grootte van ongeveer 1,5 hectare. Het terrein ligt in het centrum van het dorp aansluitend aan het winkelcentrum De Boogerd.

De voorbereidingen

De gemeente heeft in samenwerking met de Ondernemersvereniging Wognum/Nibbixwoud het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe invulling van het gebied. Zo is er de afgelopen jaren veel gedaan om samen met betrokken instanties een plan te ontwikkelen. Ook de bevolking is hierbij betrokken geweest. Eerst heeft de gemeente het stedenbouwkundigbureau Rho gevraagd een ruimtelijk plan te maken. Naast een ambtelijke, gemeentelijke projectgroep werd ook een externe projectgroep opgericht. In deze externe projectgroep konden diverse betrokken groepen meepraten over de planvorming, zoals:

 • de Kernraad Wognum;
 • de winkeliersvereniging van de Boogerd;
 • de woningbouwvereniging de Wooncompagnie;
 • de ouderenvereniging;
 • een vertegenwoordiger van de jongeren.

Ook de bevolking, de raad- en commissieleden konden via een interactief proces invloed uitoefenen op de planvorming. Zo zijn er twee avonden georganiseerd om de mening van de bevolking te horen:

 • Een eerste keer was dat op 4 juli 2012 waar ongeveer 90 aanwezigen gevraagd is na een algemene toelichting aan te geven wat HUN idee is over het plangebied.
 • Een tweede avond is gehouden op 26 november 2012 waar de bevolking (bijna 100 personen) geïnformeerd werd over wat er met HUN ideeën is gedaan.

Uitbreiding Winkelcentrum De Boogerd met een Lidl van start

In Wognum starten begin januari de werkzaamheden voor de uitbreiding van winkelcentrum De Boogerd. Dit betekent diverse grondwerkzaamheden en de bouw van de Lidl.

Tekening Uitbreiding Winkelcentrum De Boogerd

Tekening Uitbreiding Winkelcentrum De Boogerd (pdf, 141 kB)

Planning van de werkzaamheden

 • De straat De Boogerd tussen de keurslagerij en het Kruidvat wordt een voetgangersgebied. Deze werkzaamheden beginnen half januari en duren, afhankelijk van het weer, twee a drie weken.
 • Eind januari start het verleggen van enkele kabels en leidingen die nu nog in het terrein liggen waar de Lidl gaat bouwen. Dit gebeurt voornamelijk in de straat De Boogerd tussen het Kruidvat en het Pius X gebouw aan de Stolphoevelaan.
 • In februari start de aanleg van het parkeerterrein en de bestrating rondom de Lidl.
 • In april start de bouw van de Lidl.
 • Medio juli zal zowel de bestrating als de bouw gereed komen. De verwachting is dat de winkel in september kan worden geopend.

Bereikbaarheid

Gedurende de werkzaamheden is het winkelcentrum geruime tijd (onder andere tijdens de bouw van de Lidl) niet bereikbaar vanaf de Stolphoevelaan. Wij doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Tips

Neem contact op met Jan Schavemaker, projectleider, telefoonnummer (0229) 85 60 00 of per e-mail: jan.schavemaker@medemblik.nl.