Woningbouwontwikkeling 'De Eendragt' in Wognum

In 2017 wordt gestart met de bouw van 8 vrijstaande woningen op de hoek Oosteinderweg-Nieuweweg. Op 6 januari 2017 is het bestemmingsplan voor de woningbouwontwikkeling de Eendragt vastgesteld.

Na beëindiging van garagebedrijf Kuip zijn de gronden in 2005 aangekocht door Hof Beheer BV voor woningbouwontwikkeling. In de loop van de jaren werden meerdere plannen ingediend door geïnteresseerde ontwikkelaars. Voor het laatste plan stelde de raad een bestemmingsplan vast.

Locatie Kuip

 

Planning

De omgevingsvergunning voor het bouwplan is verleend en is op 26 januari gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Sloop van de panden en start van de woningbouw is naar verwachting medio 2017.

Plattegrond plan Oosteinderweg-Nieuweweg