Taken van het Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Deze wettelijke taak waarborgt de rechtszekerheid: wat is van wie en waar lopen de grenzen?

Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken.

Overige taken van het Kadaster

  • Gegevens verstrekken over energielabels en over de ligging van kabels en leidingen
  • Beheren en leveren digitale kadastrale en topografische basiskaarten
  • Optreden als onafhankelijk adviseur bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke vraagstukken
  • Internationaal opereren als adviseur voor het afstemmen van Europese geo-informatie en het inrichten van kadastrale registraties

Aan wie verstrekt het Kadaster gegevens

  • Notarissen
  • Makelaars
  • De overheid
  • Financiële instellingen
  • De Geo-sector
  • Particulieren