Starterslening

U gaat voor de eerste keer een huis kopen. Bij de bank krijgt u niet genoeg hypotheek. Soms kan de gemeente dan helpen met een starterslening. De starterslening is een tweede hypotheek, bovenop de hypotheek van uw bank. De gemeente kan startersleningen toekennen zolang er geld beschikbaar is. Er is € 1 miljoen beschikbaar (peildatum 1 december 2017).

Voorwaarden

  • U koopt voor het eerst een woning.
  • De woning staat in de gemeente Medemblik.
  • U gaat zelf in de woning wonen.
  • De koopsom is niet meer dan € 150.000,-- kosten koper.
  • Zonder de starterslening kunt u de woning niet kopen.
  • De starterslening wordt niet verstrekt voor een recreatiewoning.

Aanvraag

U kunt de starterslening online aanvragen. U heeft uw DigiD nodig.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen controleren wij of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt dan een set aanvraagformulieren. Na invulling stuurt u die naar SVN. SVN beoordeelt de aanvraag en geeft advies aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit over toekenning of afwijzing. Het traject duurt ongeveer 10 weken.

Hoe hoog is de starterslening?

20 % van de koopsom, met een maximum van € 30.000,--.

U woont niet in de gemeente Medemblik

Ook dan kunt u een aanvraag indienen.

Nieuw of bestaand?

U kunt een aanvraag indienen voor een nieuwe of bestaande woning.

Hoe zit het met rente en aflossing?

Voor de starterslening betaalt u de eerste 3 jaar geen rente en aflossing. Om de 3 jaar wordt uw inkomen getoetst. Dan wordt beoordeeld of u wel rente en aflossing gaat betalen.