Verhuur leegstaande woning

Wilt u uw leegstaande woning tijdelijk verhuren zonder huurbescherming? Vaak is dit mogelijk. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente. Hieronder leest u welke voorwaarden hieraan zijn verbonden. Ook hoe u een vergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Aan het verkrijgen van een vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • De woning moet leeg staan. Dit betekent dat er niemand mag staan ingeschreven op het te verhuren adres, of;
  • De woning is nooit bewoond geweest (nieuwbouwwoning), of;
  • De woning is door u bewoond geweest in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam staan, of;
  • De woning is in de 10 jaar voor de leegstand niet langer dan 3 jaar verhuurd.

In de bijlage van het aanvraagformulier vindt u de uitgebreide voorwaarden.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning bent u leges (kosten) verschuldigd. Het tarief bedraagt € 65,15 (peildatum januari 2016). Dit is bepaald in de Legesverordening (pdf, 15,6 MB) (bladzijde 6).

Aanvraag

U downloadt het aanvraagformulier leegstandswet (pdf, 128 kB). Na invulling stuurt u het formulier per e-mail (ingescand) of per post naar de gemeente.

Let op: naast toestemming van de gemeente heeft u ook toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker. Deze instantie kan voorwaarden stellen aan het tijdelijk verhuren van uw woning. Bijvoorbeeld dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om de hypotheek verder af te lossen.

Duur huurovereenkomst

U ontvangt een vergunning voor 5 jaar. De huurovereenkomst moet voor minimaal 6 maanden tot maximaal 5 jaar worden aangegaan. De vergunning vervalt automatisch. Hierdoor vervalt ook de huurovereenkomst. Verhuurt u de woning langer? Dan is dit zonder vergunning. De huurder kan dan aanspraak maken op huurbescherming!

Opzegtermijn

U moet zich als verhuurder houden aan een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Voor de huurder is de opzegtermijn minimaal 1 maand.

Waarom een leegstandsvergunning?

Met een leegstandsvergunning kan de huurder geen aanspraak maken op huurbescherming na afloop van de huurovereenkomst. Dit gaat over de huurbescherming zoals dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.