Heeft u een innovatief idee voor zorg en welzijn of werk?

Heeft u (samen met anderen) een vernieuwend, verrassend en/of inspirerend plan op het gebied van zorg en welzijn of werk? Dan nodigen we u uit uw voorstel in te dienen. Wij kunnen u innovatiesubsidie toekennen om uw plan uit te voeren.

  • De innovatieagenda

    Met de innovatieagenda stimuleren we innovatieve projecten en initiatieven in de gemeente. U kunt maximaal € 25.000,- voor uw project krijgen.

  • Thema's van de innovatieagenda

    De 10 thema's van de innovatieagenda zijn het uitgangspunt voor uw initiatief. Op deze pagina geven we uitleg over de thema's. Bij ieder thema geven we voorbeelden.

  • Meld uw idee aan

    De innovatieagenda kent 3 fases: voor de 1e fase moet uw idee vóór 19 december aangemeld zijn. Voor de 2e fase vóór 3 april 2017. Voor de 3e fase vóór 1 juli 2017.