Burgemeester voelt zich thuis in gemeente Medemblik

Frank Streng is herbenoemd als burgemeester van gemeente Medemblik. Maandag 26 juni werd hij beëdigd door de commissaris van de Koning, de heer J.Remkes. Frank Streng: ’Westfriesland is een mooie regio met een sterke identiteit. De gemeente Medemblik en haar inwoners zijn daar onderdeel van. Ik voel me hiermee erg verbonden. Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen en blij met deze herbenoeming. Hierdoor kan ik een vervolg geven aan gezette stappen in de afgelopen zes jaar.’

Uitdaging

‘Al jong trok het burgemeesterschap mij aan. Een gemeente staat dicht bij haar inwoners, daar wilde ik graag onderdeel van zijn. Gemeente Medemblik had voor mij een dubbele aantrekkingskracht,’ vertelt Frank Streng. ‘Ik zag de uitdaging om vanuit een samenstelling van drie gemeenten te groeien naar één gemeente. Een extra uitdaging omdat we daarbij de eigenheid van de verschillende kernen willen behouden. Maar ook omdat deze gemeente de watersport een warm hart toedraagt. Dat geeft ruimte aan mijn passie voor zeilen. Ik heb inmiddels ervaren dat de inwoners van deze gemeente betrokken zijn bij hun leefomgeving en klaar staan voor elkaar.’

Toekomst

De burgemeester gaat voor persoonlijke contacten met inwoners. ‘Hun mentaliteit helpt mij om mijn functie als burgemeester goed inhoud te geven.’ Met het oog op de toekomst laat hij weten: ‘We gaan verder vorm geven aan de veranderende rol tussen inwoners, bestuur en organisatie. Bij het programma Leefbaarheid bijvoorbeeld hebben we zorg en aandacht voor de kwaliteit van alle 17 leefomgevingen. De gemeente ondersteunt en faciliteert de invulling hiervan en wil daar onderdeel van uitmaken, maar straks juist minder de toon zetten. Welke rol en verantwoordelijkheid willen inwoners en kernraden hierin en hoe gaan we samenwerken? We willen keuzes maken in overleg en vooral met elkaar in gesprek blijven. Ik zie het als mijn taak hieraan vorm en inhoud te geven.’

Samen

Tot slot merkt de burgemeester op: ‘Ik heb respect voor de kracht van deze regio en wat inwoners met elkaar hebben bereikt. De dynamiek en diversiteit hier inspireren mij. Daar gaan we mee door. We blijven ons ontwikkelen en dát doen we samen.’

Frank Streng