Andijker aardwarmte komt eraan

Op het bedrijventerrein Het Grootslag te Andijk zijn inmiddels de eerste palen geslagen voor een zogeheten geothermische installatie. Hiermee kan straks grondwater uit zeer grote diepte worden gebruikt om de omliggende kassen te verwarmen.

Op deze manier wordt bijgedragen aan het beschikbaar stellen van duurzame energie. Wethouder Harry Nederpelt deed afgelopen maandag een officieel werkbezoek bij de bouwput, die in de toekomst 2250 meter de aardkorst in zal gaan: “Een enorme, innovatieve stap naar verdere verduurzaming van de warmtebehoefte in kassen, maar uiteraard ook voor andere bedrijven!”. Met het opwekken van energie uit aardwarmte zal naar verwachting de huidige vraag van Het Grootslag naar fossiele brandstof met 50% worden verminderd. Netwerkbeheerder ECW verwacht eind 2018 energie uit aardwarmte te kunnen leveren. Meer informatie over het project is te vinden op www.ecwnetwerk.nl.