Bewonersavond woningbouwplannen Abbekerk op maandag 18 september

Wilt u meedenken over de nieuwe bestemming en inrichting van het terrein Gemeentewerf/IJsbaan in Abbekerk? Op 18 september organiseren wij een avond om hierover met elkaar te praten en elkaar te inspireren. De avond vindt plaats in Café Het Nieuwe Bonte Paard, Dorpsstraat 54, Abbekerk, om 19:00 uur.

Kombord AbbekerkAl geruime tijd heeft de gemeente de voormalige gemeentewerf op het oog voor woningbouw. Vorig jaar bleek dat grote woningbouwplannen voor Abbekerk op Nieuwe Veld en Reigerweg niet kunnen doorgaan. Het provinciaal beleid voor weidevogels heeft hier voorlopig een streep door gezet. Daarom creëren we de mogelijkheid voor woningbouw op de locatie gemeentewerf/ijsbaan.

Wij willen bewoners en belangstellenden al in een vroeg stadium bij de plannen betrekken. Daarom houden we een bewonersavond.  Alle direct omwonenden van het gebied ontvangen een schriftelijke uitnodiging.