Privacy

U kunt de website van de gemeente anoniem bezoeken. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina´s er bezocht worden. Wij kijken alleen naar aantallen en niet naar wie onze site heeft bezocht. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Als u via deze site producten afneemt, moet u zich hiervoor bekend maken met behulp van DigiD. Uw gegevens worden dan uitsluitend voor de aanvraag van het betreffende product gebruikt.

Privacy Statement

Inleiding

De gemeente Medemblik (inclusief haar onderdelen, zoals diensten en stadspartners) respecteert de privacy van de bezoekers deze website. Bij het gebruik van interactieve diensten en een bezoek aan deze site staat zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. De gemeente houdt zich dan ook aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

De gemeente gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. Door gebruik te maken van de het Platform geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens worden door de gemeente Medemblik verwerkt?

Voor burgers die een document bestellen of zich op een nieuwsbrief abonneren worden door de gemeente gegevens verwerkt die worden verkregen met behulp van cookies (zie artikel 5). Als u zich registreert om gebruik te kunnen maken van een van deze diensten, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: e-mailadres en interessegebieden. Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, door de gemeente verwerkt.

Waarom gebruiken we deze gegevens?

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens om de door de gemeente aangeboden en gefaciliteerde diensten, bijvoorbeeld bestelinformatie of berichten over documenten die gaan verlopen, om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de gegevens kunnen worden gecombineerd en geanalyseerd voor het uitvoeren van statistisch onderzoek, het personaliseren van webpagina's en het versturen van e-mailnieuwsbrieven.

Aan wie verstrekt de gemeentegegevens?

De gemeente Medemblik zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Wat zijn cookies en wat doen we daarmee?

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op het Platform gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt cookies weigeren door uw browser instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de help functie van uw browser (opties)kunt u meer informatie over cookies verkrijgen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Onderdelen van de website kunnen links naar andere websites bevatten. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

Hoe beschermt de gemeente Medemblik de persoonsgegevens?

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of enig onrechtmatig gebruik maakt de gemeente gebruik van beveiligingsprocedures en gecertificeerde veilige verbindingen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Welke rechten hebt u?

U hebt te allen tijde het recht de gemeente te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het Platform gepubliceerd zijn. Wij raden u aan het Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

En waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van de gemeente, dan kunt u dit kenbaar maken via info@medemblik.nl.

Subnavigatie