Afspraken en producten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

top
Aangifte van vertrek regelen Maak een afspraak voor aangifte van vertrek
Aangifte van overlijden regelen
Aanmaning belastingen
Aanvraag afschrift Burgerlijke Stand door advocaat of notaris
Adoptie
Afschrift / uittreksel burgerlijke stand regelen Maak een afspraak voor afschrift / uittreksel burgerlijke stand
Afval
Afvalstoffenheffing
Asbest
Automatische incasso
Attestatie de Vita/bewijs van in leven zijn regelen Maak een afspraak voor Attestatie de Vita/bewijs van in leven zijn

B

top
Basisonderwijs
Bedrijvenloket Westfriesland
Begrafenistarieven
Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaatsen
Bestemmingsplannen
Maak een afspraak voor betalingen aan de gemeente
Bezwaar WOZ-waarde
Bezwaarschrift indienen regelen
Bijstandsuitkering (WWB)
Bomen
Bouwarchief
Brandveiligheid
Briefadres

C

top
Calamiteiten
Maak een afspraak voor collecte
Cursus Nederlands

D

top
Detailhandel beleid
Dierplaagbestrijding
Maak een afspraak voor het ophalen van diverse stukken
Dode dieren ophalen
Dwanginvordering

E

top
Echtscheiding
Maak een afspraak voor Eigen Verklaring (voor keuring)
Emigreren regelen Maak een afspraak voor emigreren
Erkenning kind
Maak een afspraak voor Evenementen
Evenementenkalender
Evenementvergunning

F

top
Forensenbelasting
Maak een afspraak voor geboorte aangifte

G

top
Gedenktekens
Geestelijke gezondheidzorg
Gegevensverzoek nalatenschap
Gehandicaptenparkeerplaats
Gehandicaptenparkeerkaart regelen
Maak een afspraak voor gehandicapten parkeerkaart afhalen
Gemeentelijke vergoeding kinderopvang
Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) Medemblik
Gevonden of verloren voorwerpen
Graf onderhoud
Groenbeheerplan en Groenstructuurplan
Grofvuil

H

top
Hondenbelasting regelen (aanmelden)
Hondenbelasting regelen (afmelden)

I

top
Identificatieplicht
Maak een afspraak voor het aanvragen van een identiteitskaart
Maak een afspraak voor het aanvragen van een identiteitskaart met vermissing
Maak een afspraak voor het afhalen van een identiteitskaart
Inburgering nieuwkomers
Maak een afspraak voor het inleveren van buitenlandse documenten
Maak een afspraak voor het aanvragen van een inrit
Inzameling oud papier

J

top
Jaarkalender buitendienst

K

top
Kabels en leidingen plaatsen
Kavels te koop
Kinderopvangvoorziening
Klein Chemisch Afval (KCA)
Koninklijke onderscheiding (lintje)
Kwijtschelding

L

top
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Leerlingenvervoer regelen Maak een afspraak voor leerlingenvervoer
Maak een afspraak voor legalisatie handtekening
Maak een afspraak voor loterij/kansspelen

M

top
Magazine InMedemblik
Milieudienst Westfriesland
Musea in Medemblik
Museum Stoomtram

N

top
Naamgebruik regelen
Naamswijziging
Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit
Nesbos

O

top
Omgevingsvergunning
Onderneming starten, uitbreiden of stoppen
Onderwijsinspectie
Onroerende zaakbelastingen
Oorlogsmonumenten vertellen
Openingstijden publieksbalies

P

top
Maak een afspraak voor paspoort aanvragen
Maak een afspraak voor paspoort aanvragen met vermissing
Maak een afspraak voor het afhalen van een paspoort
Planschade vergoeding

Q

top

R

top
Maak een afspraak voor reclameborden
Regelgeving voor aan huis gebonden beroepen
Regelhulp
Maak een afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs
Maak een afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs met vermissing
Maak een afspraak voor het afhalen van een rijbewijs
Rijbewijs en jonger dan 18 jaar
Rijbewijs internationaal
Maak een afspraak voor omwisselen buitenlands rijbewijs
Rioolheffing
Risicokaart Noord-Holland
Risicowijzer Noord-Holland Noord
Rolstoel

S

top
Schetsplan - principeverzoek
Schoenen of textiel inzamelen
Schoolbesturen
Schoolvakantierooster
Schuldhulpverlening
Speciaal onderwijs
Sportaccommodaties
Sportverenigingen
Starterslening regelen

T

top
Meldpunt thuiszitters
Taxatieverslag voor WOZ-waarde
Toeristenbelasting
Toeslagen belastingdienst, hulp bij het uitrekenen
Trouwen en geregistreerd partnerschap

U

top
Uitgifte groen en restpercelen
Maak een afspraak voor uitnodiging garant verklaring
Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) regelen Maak een afspraak voor uittreksel Basis Registratie Personen (BRP)
Uittreksel burgerlijke stand regelen Maak een afspraak voor uittreksel burgerlijke stand

V

top
Verblijfsdocument
Vergaderschema en verslagen
Verloren of gevonden voorwerp
Verhuizen binnen Nederland regelen Maak een afspraak voor verhuizen binnen Nederland
Verhuizen vanuit het buitenland
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor rechtspersonen
Verklaring omtrent het gedrag regelen Maak een afspraak voor verklaring omtrent het gedrag
Vervoer voor schoolgaande kinderen
Vervoersvoorziening
Voortgezet onderwijs - niveaus
Voortgezet onderwijs in Medemblik
Vrijwilligerspunt

W

top
Maak een afsprak voor waarmerken kopie
Waterrecreatie
Week- en jaarmarkten
Welstandsnota
Welzijnssubsidies in Medemblik
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Wmo adviesraad
Wmo voorzieningen
Wonenplus

X

top

Y

top

Z

top
Zorgverzekering (CZM)

Afspraak annuleren

U heeft een afspraak en wilt deze annuleren?

U gebruikt de bevestigingsmail die u van ons heeft ontvangen. Daarin zit een link voor het annuleren van de afspraak.

Lukt dit niet, dan kunt U bellen met ons Klantcontact Centrum, en zij annuleren de afspraak voor u (0229) 85 6000

Formulieren

Op deze pagina vindt u de aanvraagformulieren voor producten en diensten.