Wijze betalen aanslag (automatische incasso)

De belastingplichtige kan de aanslag gemeentelijke belastingen betalen door de gemeente te machtigen, of via de bank.

De gemeente machtigen

Alleen de belastingplichtige zelf kan de gemeente machtigen. Dit doet u met het formulier voor automatische incasso (pdf, 323 Kb). U print dit formulier, vult het in en zet daarop uw handtekening. Daarna stuurt u deze naar het antwoordnummer zoals op het formulier staat aangegeven. Banken stellen het aanleveren van een handtekening op papier verplicht om gebruik te kunnen maken van automatische incasso. Een niet ondertekend formulier kan door ons niet verwerkt worden.

U kunt het formulier ook opvragen via woz@medemblik.nl of telefonisch.

Op dit formulier staat ook de mogelijkheid voor wijziging of intrekking van de machtiging.

Wanneer u de gemeente machtigt, wordt het totaalbedrag van de aanslag in 7 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven.

Betaling via de bank

Wanneer u ervoor kiest via de bank te betalen kunt u gebruik maken van acceptgiro’s, als deze bij het aanslagbiljet zijn meegezonden. Daarop moet u uw IBAN bankrekeningnummer invullen. Maakt u gebruik van internetbankieren vermeld van het betalingskenmerk zoals vermeld op de acceptgiro's.

Als bij het aanslagbiljet geen acceptgiro's zijn meegezonden kunt u het te betalen bedrag overschrijven onder vermelding van het aanslagnummer en het belastingjaar. Overschrijven doet u t.n.v. de gemeente Medemblik op IBAN: NL89 BNGH 0285 1496 52.

De aanslag kan in 1 keer worden betaald of in 2 gelijke termijnen. Bij het vervallen van de 1e termijn moet ten minste de helft van het verschuldigde bedrag zijn voldaan. Op de voorkant van het aanslagbiljet is vermeld op welke data de termijnen vervallen.

Uitgelicht