Bezwaar maken

Tegen de waarde van uw eigendom kunt u bezwaar maken.

Het is niet altijd nodig bezwaar te maken. Dit kost u vaak onnodig veel tijd en energie. U kunt het beste eerst het taxatieverslag inzien. Heeft u dan nog vragen neemt u dan contact op met onze taxateur.

De taxateur legt u graag uit hoe de waarde tot stand is gekomen.

Bijzonderheden

Wetten

Wilt u toch bezwaar maken?

Let op:

No-cure-no-pay bureaus bieden via advertenties aan een bezwaarprocedure gratis te doen. Echt gratis is dit niet omdat de gemeente moet betalen voor de proceskosten. Er blijft dan minder geld over voor allerlei doelen in de gemeente. Uw eigen bezwaar krijgt alle aandacht van de gemeente en kost u geen geld.

Dit kan binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag met daarop de waarde. In het bezwaarschrift vermeld u ten minste de volgende gegevens:

  • Bij een bezwaar tegen de aanslag: het belastingjaar, aanslagnummer en de belastingsoort;
  • Bij een bezwaar tegen de waarde: het beschikkingsnummer en waarom de waarde volgens u te hoog is;
  • Uw naam, adres en de datum van uw bezwaar.

Tenslotte zet u uw handtekening en verstuurt u deze naar:
Gemeente Medemblik ter attentie van de heffingsambtenaar,
Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Let op

  • Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op. U kunt de invorderingsambtenaar van de gemeente Medemblik schriftelijk verzoeken u uitstel van betaling te verlenen.
  • Tegen de hoogte van de belastingtarieven kunt u geen bezwaar maken; deze tarieven zijn door de gemeenteraad vastgesteld.

Verder is het belangrijk om te weten dat:

  • U géén taxatierapport nodig heeft om uw bezwaar te onderbouwen.
  • Als iemand ander namens u bezwaar maakt deze persoon of instantie een machtiging moet overleggen. Dit is een ondertekende verklaring waarin u aangeeft dat deze voor uw bezwaar mag maken.
  • een e-mailbericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mailbericht dat aan alle hiervoor genoemde eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.