Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huisvuil.

De gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. U betaalt afvalstoffenheffing als u een perceel, zoals een woning, gebruikt. Het tarief hangt af van het aantal personen dat het perceel/de woning gebruikt.

Kosten

Tarieven 2017:

  • Eenpersoonshuishouden € 291,15
  • Meerpersoonshuishouden € 386,20

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u naar een andere gemeente verhuist, ontvangt u automatisch vermindering voor het aantal volle kalendermaanden dat u niet in de gemeente Medemblik woonachtig was.