Leges

De gemeente rekent kosten voor het leveren van diensten, het verstrekken van informatie of het in behandeling nemen van aanvragen voor een vergunning. Deze kosten worden ’leges’ genoemd.

Hoogte van de leges

Leges worden berekend volgens een tarieventabel die onderdeel uitmaakt van de door de gemeenteraad vastgestelde legesverordening.

Waarvoor u leges betaalt

Leges worden onder andere in rekening gebracht voor het op verzoek verstrekken van:

Wij wijzen u erop dat het aanvragen van vergunningen kan betekenen dat een vergunning wordt geweigerd. Ook in dat geval bent u leges verschuldigd. Neem daarom vooraf contact op met de betreffende vakafdeling om onaangename verrassingen te voorkomen.

Bijzonderheden

Wetten