Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelasting (OZB) is een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Deze inkomsten zijn nodig om de infrastructuur en voorzieningen op peil te houden. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven voor plantsoenen, wegen, straatverlichting en milieu.

Er zijn 2 soorten OZB:

  • een eigenarenbelasting voor eigenaren van woningen en niet-wonigen
  • een gebruikersbelasting voor gebruikers/huurders van niet-woningen

Kosten

Of u OZB moet betalen, is afhankelijk van de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een woning of niet-woning bent, betaalt u OZB over het hele jaar. Ook als u op 1 januari van het belastingjaar gebruiker/huurder van een niet-woning bent, betaalt u OZB over het hele jaar.

Toelichting kosten

Hoeveel OZB u moet betalen, hangt af van:

  • de OZB-waarde van uw woning of niet-woning
  • de OZB-tarieven

Waarde van uw woning of niet-woning

Op het aanslagbiljet/WOZ-beschikking staat de OZB-waarde. Deze wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

De OZB-tarieven voor 2017 zijn:

  • Eigenaren van woningen: 0,0948% van de waarde
  • Eigenaren van niet-woningen: 0,1456% van de waarde
  • Gebruikers van niet-woningen: 0,1164% van de waarde

Voorbeeld: U heeft een woning met een OZB-waarde van € 275.000,- Het OZB-tarief is 0,0948% van de waarde. U betaalt dus 0,0948% over een bedrag van € 275.000,- = € 260,70.