Rioolheffing

Een eigenaar van een woning of bedrijf dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De rioolheffing wordt vastgesteld naar de situatie op 1 januari van elk belastingjaar.

Kosten

Rioolheffing 2017 per perceel:

  • Woningen: € 198,24
  • Bedrijven: 0,0810% van de WOZ-waarde met een ondergrens van € 104,94 en een bovengrens van € 1.307,82.