Toeristenbelasting

Als u verblijf biedt aan personen die niet in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens staan ingeschreven, met overnachten tegen een vergoeding in welke vorm dat ook, bent u toeristenbelasting verschuldigd.

Als u geen verblijf biedt maar de woning meer dan 90 dagen voor uzelf beschikbaar houdt bent u Forensenbelasting verschuldigd.

U dient zelf aangifte te doen. Een aangifteformulier kunt u telefonisch bij ons opvragen waarbij wij u een toelichting geven hoe deze in te vullen.

Kosten

Tarieven 2017:

€ 1,09 per overnachting

Forfaitair tarief

Onderkomen met maximaal 3 slaapplaatsen: € 186,39

Onderkomen met meer dan 3 slaapplaatsen: € 579,88

Uitgelicht