Bestemmingsplannen

Ieder stukje grond in Nederland is opgenomen in een bestemmingsplan. De gemeente legt in het bestemmingsplan vast welke functie(s) deze grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, werken, sport of bedrijven, detailhandel of agrarisch. Daarnaast staan er in een bestemmingsplan regels over wat er wel en niet mag. Mag er gebouwd worden? Hoe groot mag een gebouw zijn? Hoe mag een gebouw gebruikt worden?

Wat is de bestemming van mijn pand of perceel?: RO-Viewer

Met de RO-viewer kunt u bestemmingsplannen zoeken op plannaam, of postcode, adres en plaatsnaam. U kunt de digitale bestemmingsplannen dan gelijk bekijken en de bijbehorende toelichting en voorschriften openen.

Bestemmingsplannen in procedure

Hier vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn en de plannen waarop u kunt reageren:

Reageren op een bestemmingsplan

Lees hoe u kunt reageren op een bestemmingsplan.