Bouwen en verbouwen

 • Aanpassen of verbouwen monument

  Is uw pand een rijks- of gemeentelijk monument of een karakteristiek pand? Of ligt het in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan mag u aan het pand niet zomaar iets veranderen of slopen. Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig

 • Aansluiten op gemeenteriool

  Wilt u een aansluiting op het gemeenteriool? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente Medemblik.

 • Boom kappen

  Voor het kappen van een boom op uw erf is meestal geen omgevingsvergunning nodig.

  Lees meer

 • Bouwarchief

  In het bouwarchief vindt u alle vergunningen, bouwtekeningen, aanvragen en constructietekeningen van bijna alle panden in gemeente Medemblik vanaf het jaar 1900. Deze bouwdossiers liggen deels op het gemeentehuis en deels bij het Westfries Archief. Gaat u uw pand verbouwen of verkopen? Of zijn er gebreken die u niet kunt verklaren? U kunt de bouwdossiers inzien.

  Lees meer

 • Bouwtoezicht

  Zodra u een vergunning heeft gekregen, kunt u starten met (ver)bouwen. Voor u begint moet dit minimaal twee dagen van tevoren worden gemeld aan de toezichthouder van de afdeling toezicht en handhaving. Dit geldt ook als u wilt gaan slopen.

  Lees meer

 • Collectieve zelfbouw

 • Huisnummer aanvragen

  Wilt u een huisnummer aanvragen? Of wilt u een extra nummer of letter toevoegen aan een pand? Meestal is dit mogelijk. U kunt dit online aanvragen.

 • In- of uitrit aanleggen

  Wilt u een in- of uitrit van uw pand naar de openbare weg aanleggen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Voor dit product maakt u een afspraak zodat wij u goed kunnen helpen.

  Lees meer

 • Mantelzorgwoning: mantelzorg en wonen

  Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, moeder of een ander familielid of vriend, dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. Wist u bijvoorbeeld dat een mantelzorgwoning tegenwoordig in veel gevallen vergunningvrij is? Wat is een mantelzorgwoning precies en welke regels gelden daarvoor? Hieronder leest u er meer over.

 • Omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning is vaak nodig bij het veranderen van uw woonomgeving. Voorbeelden: plaatsen van dakkapel, uitbreiden van woning, verbouwen van monument, aanleggen van in- of uitrit of starten van Bed & Breakfast. Met de "vergunningscheck" ziet u direct of u een vergunning nodig heeft voor uw plannen.

  Lees meer

 • Schetsplan of principeverzoek

  Twijfelt u of u een omgevingsvergunning krijgt? Dan kunt u voorafgaand aan een formele aanvraag gratis een schetsplan of principeverzoek indienen. U krijgt dan een principe-uitspraak.

 • Slopen

  Wilt u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk slopen? Misschien moet u dit melden bij de gemeente. Het kan ook zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Meer informatie over het melden van sloopwerkzaamheden leest u hier.

 • Welstandscommissie

  Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met de Welstandscommissie.