Schetsplan of principeverzoek

Twijfelt u of u een omgevingsvergunning krijgt? Bijvoorbeeld als uw bouwplan complex en ingewikkeld is. Of als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan. Dien dan voorafgaand aan een formele aanvraag gratis een schetsplan of principeverzoek in. Hiermee vraagt u advies over de haalbaarheid van uw plan. U krijgt dan een principe-uitspraak.

Aanvraag

Een schetsplan of principeverzoek vraagt u aan met het webformulier schetsplan/principeverzoek. Een schetsplan is in feite hetzelfde als een principeverzoek, maar dan met tekeningen. Na invulling kunt u dit formulier direct online versturen. Eventuele bouwtekeningen voegt u als bijlage toe. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het formulier schetsplan/principeverzoek (pdf, 211 kB) en stuur het met alle gevraagde stukken naar gemeente Medemblik, afdeling Omgeving & Samenleving, taakveld Omgevingszaken, Postbus 45, 1687 ZG Wognum

 

Kosten

Het indienen van uw schetsplan of principeverzoek is gratis.

 

Reactie op uw schetsplan of principeverzoek

De gemeente kijkt of uw schetsplan of principeverzoek past binnen het bestemmingsplan. Indien noodzakelijk wordt bekeken of het plan voldoet aan de welstandseisen en overige voorschriften. Na beoordeling ontvangt u een schriftelijke reactie. Dit is meestal binnen 8 weken:

  • Is deze positief, dan kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via www.omgevingsloket.nl
  • Is deze negatief, dan ontvangt u een gemotiveerde afwijzing.

Het antwoord op het schetsplan of principeverzoek is een principe-uitspraak. Dit betekent dat u geen bezwaar of beroep kan indienen.

 

Bestemmingplan

Wilt u zelf kijken of uw plan past binnen het bestemmingsplan? Kijk dan op bestemmingsplannen. Blijft het onduidelijk? Dien dan een schetsplan of principeverzoek in.

 

Tips

Omgevingsweb.nl - brochure over vergunningvrij bouwen

Taakveld Omgevingszaken, (0229) 85 60 00, info@medemblik.nl

Bestemmingsplannen