Duurzaam Medemblik

De gemeente Medemblik streeft naar een klimaat neutrale toekomst. Onder het motto ’Duurzaam Medemblik’ neemt de gemeente extra maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en naar meer klimaatvriendelijke vormen van energie en producten over te gaan. Daarnaast zet de gemeente Medemblik zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij inwoners, bedrijven en instellingen te stimuleren.

 • Programma Duurzaamheid

  In de raadsvergadering van 16 november stelde de gemeenteraad van Medemblik het programma Duurzaamheid vast. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een duurzame gemeente. Met de nieuwe klimaatwet gaat Nederland een strenger beleid voeren om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente en voor onze ondernemers en inwoners. Bijvoorbeeld dat we over tien jaar al het afval hergebruiken. En over 30 jaar alle 20.000 woningen in de gemeente van het aardgas af zijn. Een transitie waar alle inwoners de gevolgen van gaan merken. Het programma Duurzaamheid helpt hier nu al op voor te sorteren. Zo kunnen we het duurzaamheidsbeleid verbreden en versnellen.

 • Elektrische laadpalen

  Veel Nederlanders staan positief tegenover elektrisch rijden. Het is milieuvriendelijk en heeft een aantal financiële voordelen. Ook in Medemblik zijn er diverse oplaadpunten.

 • Meedoen met een energiecoöperatie, wek energie op en bespaar geld

  Op deze pagina leest u wat het inhoudt en hoe u mee kunt doen.

 • Inwoners

  Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink verlagen. De maatregelen leveren een leuke besparing en een comfortabel huis op. Voor het stimuleren van uw energiebesparende maatregelen werkt de gemeente samen met het Duurzaam Bouwloket.

 • Lokale initiatieven ondersteund door de gemeente

  14 november 2016

  De gemeente Medemblik ondersteunt initiatieven die erop gericht zijn op het aandeel opgewekte zonne-energie binnen de gemeente te vergroten. Dit gebeurt vanuit het beleidsprogramma Duurzaam Medemblik. Bij voorkeur gaat het hierbij om lokale initiatieven; ze kunnen een steuntje in de rug krijgen.

 • Duurzaam beleid in Medemblik

  Duurzaam Medemblik zet in op bewustwording en energiebesparing bij inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente geeft voorlichting, ondersteunt initiatieven en geeft zelf het goede voorbeeld.