Planschade

Wat is planschade?

Planschade is financiële schade door een besluit van de gemeente. Het gaat om een besluit op het gebied van de ruimtelijke ordening. Meestal is dat een nieuw bestemmingsplan of een vergunning die toestemming geeft voor het afwijken van een bestemmingsplan.

Voorbeeld
Een nieuw bestemmingsplan maakt het mogelijk dat een woonwijk achter uw woning of uw bedrijf wordt gebouwd. In het oude bestemmingsplan waren er geen bouwmogelijkheden. Voor u als bewoner vermindert uw uitzicht. Hierdoor kan uw woning in waarde dalen. Als eigenaar van een bedrijf wordt u beperkt in uw werkzaamheden . Hierdoor heeft u mogelijk verlies van inkomsten.

Ook kan een nieuw bestemmingsplan de gebruiks- en bouwmogelijkheden van uzelf beperken. Een waardedaling of verlies van inkomsten kan ontstaan.

Voorwaarden

De belangrijkste eisen zijn:

  • Het gaat om een besluit van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening;
  • Uw inkomen of de waarde van uw onroerend goed daalt;
  • U vooraf geen rekening kon houden met het ontstaan van de schade;
  • U de schade niet kon voorkomen of beperken;
  • De schade niet al op een andere manier is vergoed.

Krijgt u alle schade vergoed?

Nee, in de meeste gevallen blijft een deel van de schade voor uw eigen rekening. Dit heet 'normaal maatschappelijk risico'. Meer informatie over het ‘normaal maatschappelijk risico ’ leest u in de brochure over planschade.

Wanneer aanvragen?

U kunt een vergoeding aanvragen wanneer het besluit van de gemeente vast staat. Dit houdt in dat het besluit niet meer gewijzigd kan worden. Als het besluit vast staat, kunt u binnen 5 jaar de vergoeding schriftelijk aanvragen.

Wie beoordeelt de aanvraag?

Een neutrale organisatie beoordeelt uw aanvraag. Deze organisatie geeft advies over uw aanvraag. Hierop kunt u en de gemeente reageren. De gemeente beslist uiteindelijk of een vergoeding wordt gegeven.

Wat kost een aanvraag om vergoeding?

De aanvraag kost € 500,-. U krijgt vanzelf bericht van de gemeente om te betalen. Hierin staat hoe u kunt betalen en de termijn (binnen 4 weken). Als u recht heeft op vergoeding, dan krijgt u dit bedrag terug. Als u geen recht heeft op vergoeding, dan krijgt u het bedrag niet terug.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

U kunt een vergoeding aanvragen met het webformulier 'Aanvraag tegemoetkoming planschade' (DigiD). Als u niet van het webformulier gebruik kunt maken, kunt u een formulier opvragen bij het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00 of info@medemblik.nl.