Meldingen en klachten over uw omgeving

Stoeptegel los? Lantaarnpaal kapot? Is er een putdeksel verdwenen of heeft u een opmerking of een idee over het groenonderhoud in uw straat? Geef dit aan ons door. Uw melding is belangrijk. Met uw melding kunnen wij ervoor zorgen dat uw omgeving leefbaar, schoon en veilig blijft.

Kleine gebreken in de buurt verhelpen we vaak snel. Mocht het langer duren, dan houden wij u, als u dat wilt op de hoogte. Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig zoals naam, adres, telefoonnummer en/of mailadres. Deze gegevens zijn ook handig als we aanvullende informatie willen vragen als dat nodig is.

Als u een anonieme melding wilt doorgeven dan is dat ook mogelijk. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan de mensen waar u over meldt.

Redenen waarom het soms langer duurt voordat er wat met uw melding gedaan wordt:

Storm, ijzel of sneeuw kunnen werkzaamheden ophouden. Andere redenen waarom herstel of reparatie langer kunnen duren:

  • de werkzaamheden moeten worden ingepland in een onderhoudsronde
  • soms zijn niet alle onderdelen leverbaar en moet er besteld worden
  • er moet onderzoek gedaan worden

Melden bij andere organisaties

Buiten de bebouwde kom zijn de wegen niet van de gemeente. U kunt terecht bij de volgende organisaties:

Voorwaarden

Tips en meldingen kunnen gaan over:

  • openbare ruimte
  • toezicht en handhaving
  • openbare orde en veiligheid

We hebben wat voorbeelden van meldingen voor u op een rij gezet.

Dringende zaken

Kan het niet wachten en moet er meteen iets aan gedaan worden? Bel dan met de gemeente via (0229) 85 60 00. Ook als het gemeentehuis dicht is kunt u bellen. Via het algemene nummer hoort u welk nummer u kunt bellen.

Bijzonderheden

De HVC groep haalt huisvuil op en daar kunt u terecht met grof afval. Ook voor vragen over ongedierte kunt u bij HVC groep terecht. U belt naar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord met de volgende meldingen:

  • overlast van bedrijven: geluidoverlast, stankoverlast of afval
  • asbestvervuiling
  • bodemvervuiling
  • watervervuiling