Familie, jeugd en gezin

 • Adoptie

  Als u een kind wilt adopteren, neemt u contact op met de Stichting Adoptievoorzieningen of het Ministerie van Justitie. Bij de gemeente kunt u geen verzoek tot adoptie indienen.

 • Afschrift burgerlijke stand

  Van alle belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven maakt de gemeente akten op. U kunt van deze akten een uittreksel of afschrift opvragen. Dit kost € 12,90.

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

  Wordt uw pensioen uitgekeerd of uw levensverzekering uitbetaald? In veel gevallen heeft u dan een 'bewijs van in leven zijn' nodig. Dit uittreksel is het bewijs dat u op dat moment in leven bent. U vraagt dit bewijs aan bij de gemeente. Voor dit product maakt u een afspraak zodat wij u goed kunnen helpen.

 • Echtscheiding

  Als u wilt scheiden, neemt u contact op met een advocaat of het Bureau voor Rechtshulp.

 • Erkenning kind

  Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader het kind erkennen. Dit doet u door het vaderschap te laten registreren bij de gemeente.

 • Geboorte aangeven

  Bij geboorte van uw kind doet u binnen 3 dagen (waarvan 2 werkdagen) aangifte. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.

 • Geboorteakte

 • Naamgebruik

  Via een verklaring naamgebruik kunt u aangeven hoe u uw naam in het dagelijks maatschappelijk verkeer wenst te gebruiken.

 • Naamswijziging

  In sommige gevallen is het mogelijk uw voornaam of achternaam te wijzigen. Een verzoek dient u in bij het Ministerie van Justitie. Voorwaarde is dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • Ouderlijk gezag

  Minderjarige kinderen staan onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelf mogen nemen. Het hangt van de situatie af of beide ouders, één ouder of een voogd dit gezag heeft.

 • Overlijden aangeven

  Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt, maakt de gemeente waar het overlijden plaatsvond een akte op in de registers van de burgerlijke stand. In de meeste gevallen doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden.

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap

  Huwelijk U kunt trouwen of uw partnerschap laten registreren als u 18 jaar of ouder bent en staat ingeschreven bij de gemeente. Een geregistreerd partnerschap is wettelijk vergelijkbaar met het huwelijk.