Immigratie, inburgering en integratie

  • Nederlandse nationaliteit verkrijgen (naturalisatie)

    Bent u geen Nederlander, maar wilt u wel de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Dit heet naturalisatie.

  • Inburgering nieuwkomers

    Als u in ons land woont en geen Nederlands paspoort bezit, moet u inburgeren. U kunt hiervoor een inburgeringscursus volgen. U leert dan Nederlands, maar ook over de Nederlandse samenleving. De cursus sluit u af met een examen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  • Verhuizen van het buitenland naar gemeente Medemblik

    Wanneer u (opnieuw) in Nederland gaat wonen, moet u daarvan aangifte doen. Maak daarvoor telefonisch een afspraak bij de gemeente.