Overlijden

 • Begrafenistarieven

  In de gemeente Medemblik zijn gemeentelijke begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen. De bijzondere begraafplaatsen worden in standgehouden door verschillende kerkgenootschappen. Voor de 17 gemeentelijke begraafplaatsen wordt het beheer en onderhoud door de gemeente geregeld. De tarieven zijn voor alle gemeentelijke begraafplaatsen gelijk en worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Gedenktekens

  Wilt u een grafsteen of een ander soort grafbedekking plaatsen bij een graf? U hebt dan een vergunning nodig.

 • Graf onderhoud

  De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats.

 • Overlijden aangeven

  Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt, maakt de gemeente waar het overlijden plaatsvond een akte op in de registers van de burgerlijke stand. In de meeste gevallen doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden.

 • Begraven op eigen grond

  Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan een begraafplaats op eigen grond aan te leggen.

 • Bewijs van in leven zijn

 • Begraafplaatsen

  De gemeente Medemblik heeft het beheer van 18 begraafplaatsen in de 13 kernen.