Uittreksels en registers

 • Afschrift of uittreksel?

  Wat heeft u nodig, een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand of een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP)?

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

  Wordt uw pensioen uitgekeerd of uw levensverzekering uitbetaald? In veel gevallen heeft u dan een 'bewijs van in leven zijn' nodig. Dit uittreksel is het bewijs dat u op dat moment in leven bent. U vraagt dit bewijs aan bij de gemeente.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) waarmee het bezit van de Nederlandse nationaliteit kan worden aangetoond.

 • Gegevensverzoek nalatenschap

  Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meerdere erfgenamen. Notarissen regelen veelal de afwikkeling van een nalatenschap. Hiervoor kan een notaris gegevens opvragen of laten controleren.

 • Legalisatie handtekening

  Een legalisatie van uw handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat uw handtekening op een bepaald document ’echt’ (authentiek) is. De legalisatie kost € 6,75. Voor dit product maakt u een afspraak zodat wij u goed kunnen helpen.

 • Naamgebruik

  Via een verklaring naamgebruik kunt u aangeven hoe u uw naam in het dagelijks maatschappelijk verkeer wenst te gebruiken.

 • Naamswijziging

  In sommige gevallen is het mogelijk uw voornaam of achternaam te wijzigen. Een verzoek dient u in bij het Ministerie van Justitie. Voorwaarde is dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. Uw werkgever kan u in verband met het verrichten van werkzaamheden vragen om een VOG. Voor dit product heeft u een afspraak nodig.

 • Verstrekkingsbeperking

  U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden te beperken.

 • Waarmerken van een afschrift of kopie officieel document

  Met een gewaarmerkte kopie of afschrift verklaart de gemeente dat de inhoud van het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. Voor dit product maakt u een afspraak zodat wij u goed kunnen helpen.