Voorkom fraude: gebruik de Kopie ID App!

Voorkom Identiteitsfraude, gebruik de Kopie ID App!

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is.

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt dit tegengaan. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie:

  1. dat het een kopie is
  2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
  3. de datum waarop u de kopie afgeeft

Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken.

Gebruik de Kopie ID App

Identiteitsfraude plegen wordt moeilijker als u uw identiteit beter beschermt. Om u hierbij te helpen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Kopie ID app gelanceerd. Hiermee kunt u met uw smartphone gemakkelijk een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maken.

BSN doorstrepen en doel opgeven

Fraudeurs gebruiken kopieën van documenten van onschuldige burgers om een andere identiteit aan te nemen. Deze kopieën gebruiken ze bijvoorbeeld bij het openen van bankrekeningen of bij het misleiden van andere mensen via Marktplaats. In de Kopie ID app kunt u daarom gemakkelijk uw BSN doorstrepen op de kopie en kan er een watermerk overheen gezet worden met datum en doel van de kopie.

U kunt de Kopie ID app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.

Meer informatie