Onderwijs

 • Schoolvakanties

  Wanneer heeft uw kind vakantie? Op het schoolvakantierooster van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kunt u het zien.

 • Leerplicht

  Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Bij overtreding kunt u een boete krijgen. Ook uw kind kan een straf krijgen.

 • Basisonderwijs

  Uw kind gaat straks naar de basisschool. Dan heeft u allerlei vragen: welke basisschool is het beste voor mijn kind? Welke soorten basisonderwijs zijn er? Welke rechten en plichten zijn er? Deze pagina helpt u verder.

 • Voortgezet onderwijs

  In West-Friesland heeft u ruime keuze uit scholen voor voortgezet onderwijs. In de gemeentegids vindt u een overzicht.

 • Speciaal onderwijs

  Heeft uw kind extra zorg nodig? Dan kan hij of zij begeleiding krijgen vanuit het speciaal onderwijs. Of geplaatst worden op een school voor speciaal onderwijs.

 • Passend Onderwijs

  Passend Onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Het betekent dat zij kinderen extra ondersteuning moeten bieden als dat nodig is.

 • Kinderopvang

  Informatie over kinderopvangtoeslag, kinderopvang starten en gemeentelijke vergoeding voor kinderopvang.

 • Voorlezen aan uw baby: Boekstart

  Lees voor aan uw baby. Dan is hij of zij later beter in taal. U kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Project Boekstart helpt u, onder andere met tips en adviezen over voorlezen.

 • Veelgestelde vragen over onderwijs