Basisonderwijs

Uw kind gaat straks naar de basisschool. Dan heeft u allerlei vragen: welke basisschool is het beste voor mijn kind? Welke soorten basisonderwijs zijn er? Welke rechten en plichten zijn er?

Om al uw vragen te beantwoorden, heeft de Rijksoverheid de Gids Basisonderwijs gemaakt.

Basisscholen in Medemblik

in onze gemeentegids staan alle basisscholen in Medemblik.

Speciaal onderwijs

Als uw kind extra zorg en ondersteuning nodig heeft, is speciaal onderwijs mogelijk.

Schoolbesturen in Medemblik

Binnen de gemeente verzorgen 4 schoolbesturen het basisonderwijs:

Schoolbesturen openbaar onderwijs

Schoolbestuur katholiek onderwijs

Schoolbestuur protestants / oecumenisch onderwijs